ประกาศตรวจรับงานจ้าง สัญญาที่ 21(2560)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ สายร้านเอก มอเตอร์ไซค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง