ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง   ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง