ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสายัณห์ บุญนำ ถึงบ้านนายอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง