ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสายัณห์ บุญนำ ถึงบ้านนายอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสายัณห์ บุญนำ ถึงบ้านนายอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 220 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง