ประกาศสอบราคา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการหินคลุกซ่อมถนนสาธารณะภายในตำบลคลองใหม่ หมู่ 1 - 6 จำนวน 24 สาย โดยใช้หินคลุกจำนวน 1,630 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคา 740,000 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!