ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2558

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ จำนวน 95 คนๆละ 20 บาท จำนวน 194 วันทำการ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 368,600 บาท สามารถซื้อซองสอบราคาได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 - 29 ตุลาคม 2557

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง