ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. และบ่อพักสายบ้านนางมาลี เถื่อนถ้ำแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง