ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลังตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน เงินงบประมาณ 2,274,000 บาท ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ อบต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2557 - 29 ตุลาคม 2557

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง