ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสนีย์ กลิ่นพยอม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง