ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร ถนนสายบ้านนางอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง