ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง-แมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคลองใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง