ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงเซี้ยง พลอยรัศมี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง