ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 ม. สายบ้านนายวิชาญ หลงสมบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 ม. สายบ้านนายวิชาญ  หลงสมบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง