ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ø 0.60 ม. สายบ้านนายศุภชัย สายยืนยง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ø 0.60 ม. สายบ้านนายศุภชัย สายยืนยง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง