ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ø 0.60 ม. สายบ้านนายนิรันดร์ แตงพึ่งผล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ø 0.60 ม. สายบ้านนายนิรันดร์ แตงพึ่งผล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง