ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ø 6 นิ้ว บริเวณบ้านนายสนาน แสงพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ø 6 นิ้ว บริเวณบ้านนายสนาน แสงพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง