ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง