ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง