ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนสายกลาง บ้านลุงเที่ยง ทองพรรณ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ตลอดเส้น หมู่ที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนสายกลาง บ้านลุงเที่ยง ทองพรรณ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ  Ø 0.60 ม. ตลอดเส้น หมู่ที่ 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง