ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2564 โครงการลงหินคลุกและลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง