ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 19/2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 19/2564 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง