ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง