ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ถนนสายนายศุภชัย สายยืนยง ซอย 1 หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ถนนสายนายศุภชัย สายยืนยง ซอย 1 หมู่ที่ 5

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง