ประกาศยกเลิกการประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง