ประกาศราคากลาง 9 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาถึง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ถนนสายทรัพย์สมบูรณ์ (สายชล) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

3. โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ โตสงวน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม)

4. โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณริมถนนสาย นฐ 3033 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม)

6. โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ริมถนนสายกลางบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

7. โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ริมถนนสายหน้าโรงเรียนนาคประสิทธิ์ –สะพานบางพระ หมู่ที่ 1, 3 ตำบลคลองใหม่

8. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันไหล่ทางสาธารณะ บริเวณบ้านนายบุญธรรม แก่นสวาท หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่

9. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันไหล่ทางสาธารณะ ต่อจากบ้านผู้ใหญ่ประยงค์ กลิ่นถนอม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม)

                   

                   

                  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง