รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อฉีดวัคซีนประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข และแมวที่มีเจ้าของประจำปี 2562 ขอให้ท่านมาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลของท่าน โดยมีรายละเอียด  ขื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

และ ชื่อ เพศ  สี อายุ ของสัตว์เลี้ยง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 7  ธันวาคม  2561   หรือโทรเบอร์ 034-980131

เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้กับบุคคลที่มาขึ้นทะเบียน ต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!