โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง