โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังขนมธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น ให้แก่เด็ก และเยาวชน และประชาชนตำบลคลองใหม่  โดยร่วมกันทำกิจกรรม เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง