ขอเชิญกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าร่วมออกร้านวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย วันที่ 20 กันยายนเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ สืบเนื่องมาจากวันที่สมเด็จรัตนราชสุดาฯ เสด็จประพาสคลองแสนแสบ เป็นครั้งแรกปี 2537 ทำให้คลองสนแสบได้พัฒนาดีขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ รัฐบาล มีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!