ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

 ประเภท : ข่าวภาษี

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

จากเดิมเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.คลองใหม่

☎️โทร. 0-3498-0131-3 ต่อ 102 หรือ 089-918-5053

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!