การให้บริการซ่อมแซมระบบประปาแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ หากมีปัญหา ในเรื่องน้ำประปา ติดต่อ 034-980131

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!