ขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  จะดำเนินการขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข และแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ประจำปี 2564 ขอให้ท่านเจ้าของสุนัขมาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแสของท่าน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล หมายเลยบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ได้ที่ อบต.คลองใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือเบอร์โทร 034-980131 ต่อ 101

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง