ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการค้า เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการค้า ในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฎหระทรวงได้ประกาศให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมของปีงบประมาณ 2565 แต่ให้ผู้ประกอบการมาต่อใบอนุญาตตามเดิม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!