ประกาศ อบต.คลองใหม่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวภาษี

ประกาศ อบต.คลองใหม่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ประจำปี 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!