กิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชียผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง