โครงการพัฒนาการจัดสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลคลอใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองใหม่

          จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  และมีนิทรรศการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการตรวจ โดยคณะเทคนิคการแพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          สนใจเข้ารับการตรวจได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 

ตั้งแต่เวลา 0.700 น. - 11.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐฒ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!