ขอเชิญเข้าสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ. วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!