สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557

ณ. วัดบางช้างเหนือ

โดย คณะผู้บริหาร และผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลคลองใหม่ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง