รับโอนย้าย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4  จำนวน  1 ตำแหน่ง

รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ระดับ 1-4 จำนวน  1 ตำแหน่ง

 

สนใจติดต่อ 034-980131-3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!