โครงการการจัดประชุมประชาคมประจำเดือนสิงหาคม 2557

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

มีการจัดประชุมประชาคมประจำเดือนสิงหาคม  2557 ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร หน่วยงานราชการทุกส่วน  ร่วมกับประชาชนตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง