อปพร. ร่วมกับศูนย์ ปภ.เขต 2 จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมซ้อมรับมือภัยพิบัติการกู้ภัยทางน้ำ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยคณะกรรมการประสานงาน อปพร. ศูนย์ ปภ. เขต 2 ได้มีมติร่วมกัน ให้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรมซ้อมรับมือภัยพิบัติการกู้ภัยทางน้ำขึ้น ในวันที่ 8-10 สิงหาคม  2557 ณ ค่ายเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งประเทศไทย ต. กลับใหญ่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี ซึ่งประกอบด้วยจ. ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง