องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่รณรงค์ฉีดพ่นยุ่งภายในตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ได้นำพนักงาน และคณะผู้บริหาร ร่วมถึงสมาชิก และผู้นำร่วมกันฉีดพ่นยุ่งเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งนำมาแห่งโรคไข้เลือดออก เป็นการป้องกันเบื้องต้นและควบคุมอย่างได้ผลในระดับพื้นที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง