รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา

รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา

 

สนใจติดต่อ 034-980131-3 ต่อ 101

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!