ขอเชิญร่วมประชุมโครงการประชาคมจัดทำแผนสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร   กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลคลองใหม่ เข้าร่วมประชุมประชาคม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!