ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมประชาคม  ประจำเดือน ในวันที่  7  พฤษภาคม  2558  เวลา   9.30  น.  ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!