การคัดแยกขยะในชุมชนตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนตำบลคลองใหม่ร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อสามารถลดปริมาณขยะที่นำทิ้ง และแยกขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อนำกลับมาแปรรูป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!