งดการประชุมประชาชม เดือน สิงหาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเดือนสิงหาคม  2559 ไม่มีการจัดประชุมประชาคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!