การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จะดำเนินการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในวันอังคารที่   9  สิงหาคม   2559  เวลา  10.00 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!