โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนตำบลคลองใหม่ ประจำปี 2559

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียน

ตำบลคลองใหม่     ประจำปี ๒๕๕๙

จัดโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ร่วมกับโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ,โรงเรียนบ้านคลองใหม่,

โรงเรียนบ้านดอนทอง

วันพุธที่   ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๙ 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!