โครงการ Big cleaning day

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ หน่วยงานเอกชน และประชาชนตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!